Regulamin świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021

Wcześniejsze wersje regulaminu: wersja do 28.01.2020

1. Informacje ogólne

Korzystanie z serwisu $English i/lub usług świadczonych przez Usługodawcę oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług (aktualna wersja dostępna na  https://dollarenglish.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/) oraz Polityki Prywatności, która stanowi załącznik do tego Regulaminu i jest dostępna pod adresem https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/ .

Właścicielem serwisu $English  jest:

Dollar English Paulina Lichota

32-500 Pogorzyce ul. Szymanowskiego 108

NIP: 6282279736, REGON: 385863240

2. Definicje

Usługodawca – firma Dollar English Paulina Lichota reprezentowana przez Paulinę Lichotę lub wyznaczoną przez nią i upoważnioną do tego osobę

Serwis – platforma internetowa $English dostępna pod adresem https://dollarenglish.pl/

Platforma E-learningowa – część Serwisu, która umożliwia naukę z kursów internetowych po zalogowaniu się do Serwisu

Kurs internetowy (także “kurs”) – treści dostępne na Platformie E-learningowej mające służyć poszerzeniu wiedzy językowej osób z nich korzystających, do których został umożliwiony kontakt z osobą wyznaczoną przez Usługodawcę do odpowiadania na pytania dotyczące tych treści i udzielania pomocy w nauce z nich.

Zajęcia językowe (także “zajęcia”, “lekcja”, “lekcja językowa”) – indywidualna lekcja języka obcego trwająca 60 minut, prowadzona przez Internet lub telefonicznie. 

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu

Zamawiający – osoba fizyczna, która złożyła u Usługodawcy zamówienie na wykonanie odpłatnej usługi

Opłacenie zamówienia (wniesienie opłaty) – przesłanie do Usługodawcy środków pieniężnych w celu uregulowania należności za zamówioną usługę; środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Usługodawcy lub musi on uzyskać informację od pośrednika płatności o prawidłowym przetworzeniu płatności.

Klient –  osoba fizyczna, która złożyła u Usługodawcy zamówienie na wykonanie odpłatnej usługi i opłaciła to zamówienie w całości lub wniosła opłatę za pierwszą ratę jeśli dopuszcza się płatność ratalną dla danej usługi.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego  https://dollarenglish.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą jeśli ta umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Rodzaj i zakres usług

3.1 Bezpłatne usługi (w tym kursy w wersji Demo)

 1. Usługodawca oferuje darmowy dostęp do treści związanych z nauką języka obcego poprzez swój Serwis na publicznie dostępnych podstronach i blogu. Dostęp nie wymaga zakładania konta w Serwisie.

 2. Usługodawca może proponować darmowy dostęp do kursów języka obcego na Platformie E-learningowej (opisane niżej w sekcji “Płatne usługi”). Kursy z darmowym dostępem zostaną oznaczone jako “Demo” lub “DEMO”. Skorzystanie z kursu będzie wymagać darmowej rejestracji konta w Serwisie na zasadach opisanych w tym Regulaminie.
 • Dla każdego kursu zostanie osobno określone, na jaki okres jest przyznawany darmowy dostęp. Podczas zapisywania się do kursu Użytkownik nie zobowiązuje się do zakupu kursu i nie wymaga się podania informacji płatniczych. Po wygaśnięciu okresu darmowego dostępu, Użytkownik traci dostęp do kursu.
 • Jedna osoba fizyczna może jednokrotnie skorzystać z darmowej wersji danego kursu. Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia działań technicznych w celu uniemożliwienia wielokrotnego korzystania z darmowej wersji danego kursu.
 • Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości email od Usługodawcy na podany przy rejestracji konta adres email.
 • Wiadomości będą dotyczyć korzystania z wersji demonstracyjnej kursu, w szczególności aktywności i/lub nieaktywności Użytkownika w kursie oraz będą informowały o pozostałym darmowym okresie korzystania z kursu i możliwości wykupienia dostępu do kursu. Wiadomości mogą zawierać preferencyjne warunki uzyskania dostępu do kursu, np. kupon zniżkowy.

3.2 Usługodawca odpłatnie oferuje następujące usługi:

 1. Dostęp do kursów języka obcego na Platformie E-learningowej. Wraz z kursami jest zapewniany kontakt z ich autorami lub innymi osobami wyznaczonymi do prowadzenia kursu, które pomagają w nauce z kursu. Pomoc odbywa się w ramach komunikacji grupowej pomiędzy wszystkimi Klientami posiadającymi dostęp do kursu a osobą prowadzącą kurs. Usługodawca zapewnia możliwość odbywania takiej komunikacji przez Internet, na przykład udostępniając Klientom forum lub grupę na Facebooku. Umowa o dostęp do kursu lub kursów wraz ze wsparciem w nauce jest zawierana na rok czasu licząc od daty złożenia Zamówienia.
 1. Prowadzenie zajęć językowych z języka obcego w formie lekcji indywidualnych z wykorzystaniem sieci Internet i połączeń telefonicznych. Umowa o prowadzenie zajęć językowych jest zawierana na rok czasu licząc od daty złożenia Zamówienia. Oznacza to, że wykupione zajęcia powinny zostać odbyte do roku czasu od zakupu.

Dla każdej usługi może zostać określony minimalny poziom znajomości języka jaką powinien posiadać Użytkownik przed zamówieniem usługi.  Informacja o wymaganym poziomie językowym (jeśli jest taki wymóg) jest podawana na stronie przedstawiającej produkt, która umożliwia jego zakup.  Użytkownik może zamówić usługę nie spełniając tego warunku, ale robi to na własną odpowiedzialność i zrzeka się roszczeń do Usługodawcy związanych z nie spełnieniem tych  warunków.

Na przykład, Zamawiający z podstawową znajomością języka angielskiego może wykupić dostęp do kursu językowego przeznaczonego dla osób ze średnio zaawansowaną znajomością języka angielskiego. Zamawiający robi to jednak na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał reklamacji posługując się argumentem, że nie może w pełni korzystać z kursu, bo nie rozumie zawartych w nim tekstów czy nagrań, które są na średnio zaawansowanym poziomie angielskiego.

4. Cena i zamówienie usługi, płatność, faktury

 1. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 1. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie poprzez zaktualizowanie stron z ofertą usług, przy czym zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, które zostały już złożone. Oznacza to, że Zamawiający płaci za usługę taką cenę jaką miała ona w momencie składania zamówienia.  
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość organizowania promocji i przyznawania kuponów obniżających ceny usług. W celu skorzystania z kuponu, należy wprowadzić go w odpowiednim polu przy składaniu zamówienia poprzez Serwis lub podać go do wiadomości Usługodawcy przy zamawianiu bezpośrednio u niego.
 1. Użytkownik może zamówić usługę korzystając z Serwisu Usługodawcy lub kontaktując się z Usługodawcą bezpośrednio wysyłając wiadomość email na adres [email protected] lub w inny sposób.
 1. Klientem może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać Klientem Serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów Serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail [email protected] lub drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy.
 1. W celu zamówienia usługi przez Serwis Zamawiający musi wyrazić zgodę o następującej treści: “Poinformowano mnie, że mogę odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Zgadzam się na utratę tego prawa gdy zacznę korzystać z zamówionej usługi”. Zamówienie usługi bezpośrednio u Usługodawcy, to znaczy poprzez kontakt na adres email [email protected] lub w inny sposób, również wymaga udzielenia tej zgody z wyjątkiem sytuacji, w której Usługodawca wyraźnie zgodził się na zawarcie umowy o świadczenie usług bez udzielania tej zgody. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w punkcie 8. tego Regulaminu ( “Odstąpienie od umowy”).
 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie możliwość płatności internetowych za pomocą bramek płatniczych, m.in. Przelewy24, lub innych rozwiązań płatniczych obsługiwanych przez uprawnione podmioty trzecie. Usługodawca może też umożliwić dokonanie płatności przelewem na swój rachunek bankowy. Za pomocą bramki Przelewy 24 są możliwe płatności kartą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Dostęp do usługi zamówionej przez Serwis zostaje przyznany natychmiast po uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy. 

Nie dotyczy to płatności dokonywanej poza Serwisem za pomocą przelewu na rachunek Usługodawcy. W tym wypadku dostęp do zamówionej usługi następujące do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu opłaty za usługę na koncie Usługodawcy.

 1. Dostęp do kursu na Platformie E-learningowej zostaje przyznany poprzez przypisanie zakupionego kursu do konta użytkownika w Serwisie. Zamawiający może utworzyć konto w Serwisie przed zakupem i zalogować się na nie podczas składania zamówienia lub Serwis automatycznie założy konto dla Zamawiającego podczas składania zamówienia.
 1. Informacje potrzebne do logowania do konta użytkownika oraz do uzyskania dostępu do wsparcia w nauce z kursu i/lub zajęć językowych są wysyłane na adres email podany podczas składania zamówienia. Można je również uzyskać kontaktując się z Usługodawcą pod adresem email [email protected]
 1. W celu uzyskania faktury za opłaconą usługę lub otrzymania faktury do opłacenia zamówionej usługi należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem email [email protected] , podać numer zamówienia oraz dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).  

Zamawiający powinien określić w jakiej formie chce otrzymać fakturę. Zamawiający może otrzymać fakturę w wersji elektronicznej lub odebrać ją w wersji papierowej w siedzibie Usługodawcy w dni robocze. Zamawiający może również poprosić o wysyłkę faktury papierowej na wskazany przez niego adres pod warunkiem opłacenia przez Zamawiającego kosztów wysyłki.  Metoda wysyłki jest każdorazowo ustalana pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

5. Platforma E-learningowa i wymagania techniczne

 1. Dostęp do Platformy E-learningowej jest możliwy po założeniu konta w Serwisie i zamówieniu usługi dostępu do kursu internetowego zamieszczonego na platformie. W skład tej usługi mogą wchodzić zajęcia językowe z nauczycielem. Konto można założyć samodzielnie lub zostanie ono założone automatycznie przy składaniu zamówienia.
 1. Dostęp do kursów internetowych na Platformie następuje wskutek przypisania kursu internetowego do konta Użytkownika, które następuje automatycznie po opłaceniu zamówienia lub jest dokonywane ręcznie przez Usługodawcę.
 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do wykupionych kursów i wsparcia w nauce z nich (np. poprzez forum lub grupę na Facebook) na rok czasu licząc od daty opłacenia zamówienia. Okres ten nie ulega automatycznemu przedłużeniu. W celu zachowania dostępu przez dłuższy czas należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem [email protected] i poprosić o przedstawienie indywidualnej oferty.
 1. Dostęp do kursu i wsparcia w nauce z niego  może zostać skrócony w wypadku wycofania kursu ze sprzedaży lub zaprzestania działalności przez Usługodawcę. Usługodawca powiadamia o tej okoliczności Klienta z wyprzedzeniem 1-miesięcznym, przesyłając mu wiadomość email na adres podany przy składaniu zamówienia i proponując rekompensatę pieniężną.

Rekompensata jest proporcjonalna do okresu utraty dostępu do zamówionego kursu i wsparcia w nauce z niego i jest wypłacana bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od uzyskania zgody Klienta i w taki sam sposób w jaki opłacił on swoje Zamówienie lub w inny sposób na prośbę Usługodawcy i za zgodą Klienta. 

Wysokość rekompensaty określa się według następującego wzoru: liczba utraconych miesięcy dostępu podzielona przez 12 i następnie pomnożona przez wniesioną przez Klienta opłatę za dostęp do kursu równa się kwocie rekompensaty (zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku).

Na przykład, jeśli Klient utraci 6 miesięcy dostępu do kursu za który zapłacił 150 zł, obliczenie będzie wyglądać tak: 6 miesięcy podzielimy przez 12 i wynik tego działania pomnożymy przez kwotę 150, czyli otrzymamy działanie 0,5 x 150 = 75. Kwota rekompensaty wyniesie więc 75 zł.

Jeśli Klient wykupił dostęp do kursu razem z zajęciami językowymi, za “wniesioną przez Klienta opłatę za dostęp do kursu” uznaje się całkowitą poniesioną przez Klienta opłatę pomniejszoną o wartość zakupionych zajęć ustaloną według sposobu opisanego w punkcie 7 tego Regulaminu.

Jeśli Klient skorzystał z promocji i/lub kuponów podczas składania Zamówienia, uwzględnia się je w obliczaniu rekompensaty. Na przykład, jeśli Klient mógł zakupić sam kurs, kurs z 5 lekcjami lub kurs z 10 lekcjami i do każdej opcji mógł zastosować zniżkę 20%, to na potrzeby obliczenia rekompensaty przyjmuje się, że cena (wartość) każdej z tych opcji była niższa o 20%.

5.1 Wymagania techniczne i niedostępność platformy

 1. Korzystanie z Platformy E-learningowej $English wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera podłączonego do sieci Internet, który zapewnia możliwość odsłuchiwania nagrań dźwiękowych i wyświetlania materiałów wideo przesyłanych metodą strumieniową (ang. streaming) oraz zapewnia możliwość wprowadzania tekstu (pisania). Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy E-learningowej było możliwe za pomocą tabletów i smartfonów, ale nie gwarantuje rezultatu.
 1. Użytkownik powinien korzystać z aktualnej i stabilnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome z włączoną obsługą ciasteczek (cookies), JavaScript oraz zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player. Usługodawca dokłada starań, aby platforma działała poprawnie również przy użyciu innych popularnych przeglądarek internetowych, ale nie gwarantuje tego.
 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma E-learningowa działała w sposób prawidłowy i zapewniała dostęp do umieszczonych na niej kursów internetowych.  W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu Platformy E-learningowej lub jej istotnej części, które trwały dłużej niż 8 godzin (w skali jednego dnia), Usługodawca przedłuży ważność wykupionych przez Użytkownika kursów o okres niedostępności Platformy w zaokrągleniu do pełnych dni. Przedłużenie nastąpi na wniosek Użytkownika zgłoszony drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listowną na adres siedziby Usługodawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia przerwy w dostępie do Platformy.
 1. Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

6. Zajęcia językowe

 1. Usługodawca oferuje indywidualne zajęcia językowe z nauczycielem. Jeśli w ofercie nie określono inaczej, trwają one 60 minut. Czas trwania lekcji może zostać zmieniony za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na przykład, Klient i nauczyciel mogą porozumieć się, że zamiast jednej lekcji 60 minut będą odbywać dwie lekcje po 30 minut każda.
 1. Zajęcia językowe odbywają się przez Internet lub telefonicznie według preferencji Klienta. Usługodawca przydziela Klientowi nauczyciela z uwzględnieniem jego preferencji oraz swoich możliwości kadrowych.
 1. Umowa o prowadzenie zajęć językowych jest zawierana na rok czasu. Zajęcia powinny zostać odbyte w tym przedziale czasu. Po upłynięciu tego okresu Klient traci możliwość skorzystania z zajęć językowych. Usługodawca nie zobowiązuje się do przypomnienia Klientowi o tym terminie. 
 1. Zajęcia językowe są prowadzone dla Klienta, który je zamówił. Istnieje możliwość zmiany osoby na rzecz której prowadzone są zajęcia na wniosek Klienta i za zgodą Usługodawcy.
 1. W celu skorzystania z zakupionych zajęć językowych z nauczycielem Klient powinien napisać na  [email protected] podając adres email użyty przy składaniu zamówienia i określić w jakie dni tygodnia może mieć zajęcia oraz czy woli je zacząć w przedziale od 9:00 do 15:00 czy od 16:00 do 20:00. Jeśli Klient wyśle wiadomość z innego adresu email niż tego użytego przy składaniu zamówienia, Usługodawca może poprosić Klienta o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez podanie numeru zamówienia lub w inny sposób na który zgodzi się Klient. Klient może spróbować umówić za jednym razem dowolną liczbę zajęć, za które wcześniej wniósł opłatę.
 1. Usługodawca  do 7 dni zaproponuje Klientowi przynajmniej jeden możliwy termin zajęć w preferowany przez klienta dzień w wybranym przez niego przedziale czasu  (9:00-15:00 lub 16:00-20:00). Jeśli Klient zaakceptuje propozycję, zajęcia są uznawane za umówione. Jeśli Klient nie zaakceptuje terminu, Usługodawca i Klient spróbują umówić zajęcia na następny tydzień w ten sam sposób.

Jeśli się to nie uda, proces umawiania zajęć może zostać powtórzony za zgodą  Klienta lub Usługodawca zwróci Klientowi opłatę za niewykorzystane lekcje na życzenie klienta. Życzenia Klienta powinno zostać wyrażone w formie pisemnej i wysłanego na adres [email protected] lub listownie do siedziby Usługodawcy. Usługodawca nie określa formy w jakiej ma być złożone to życzenie przy czym powinno ono pozwolić na jednoznaczną identyfikację Klienta i weryfikację jego tożsamości (np. poprzez wysłanie go z adresu email powiązanego z kontem klienta w Serwisie lub podpisanie wiadomości jeśli jest wysyłana w formie listu). 

Wysokość zwrotu zostanie ustalona zgodnie z zasadą obliczania przedstawioną w punkcie 7 “Gwarancja satysfakcji i…”. Zwrot opłaty nastąpi bez zbędnej zwłoki, do 14 dni od otrzymania życzenia Klienta i w taki sam sposób w jaki Klient opłacił zamówienie lub w inny sposób za porozumieniem Usługodawcy i Klienta.

 1. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego przełożenia umówionych zajęć językowych. Aby z niego skorzystać, powinien powiadomić o chęci przełożenia zajęć Usługodawcę (poczta [email protected]) lub przydzielonego nauczyciela za pomocą wiadomości email na co najmniej 24 godziny przez rozpoczęciem lekcji.  Jeśli Klient nie dochowa tego terminu, odwołanie zajęć nie jest skuteczne i ewentualna nieobecność Klienta na lekcji jest traktowana jak spóźnienie Klienta na lekcję.
 1. Spóźnienie Klienta na umówione zajęcia językowe nie powoduje ich wydłużenia. Nauczyciel czeka na Klienta i pozostaje do jego dyspozycji w umówionym przedziale czasu. Spóźnienie nauczyciela na lekcję powoduje wydłużenie obecnych lub przyszłych zajęć o czas jego spóźnienia za zgodą Klienta lub rodzi podstawę do złożenia przez Klienta reklamacji i domagania się proporcjonalnej rekompensaty za czas oczekiwania na nauczyciela.
 1. Usługodawca może odmówić prowadzenia zajęć językowych Klientowi, jeśli Klient nie spełnia wymogu posiadania minimalnego poziomu języka potrzebnego do korzystania z zajęć językowych pod warunkiem, że Klient został poinformowany o tym wymogu przed złożeniem zamówienia, na przykład na stronie produktu.

Usługodawca może skorzystać z tej możliwości po przeprowadzeniu pierwszej lekcji dla Klienta i przed umówieniem drugiej lekcji językowej dla Klienta. Usługodawca zwraca Klientowi opłatę za wszystkie niewykorzystane zajęcia, ustalając jej wysokość w sposób opisany w punkcie 7 tego Regulaminu. Zwrot następuje bez zbędnej zwłoki do 14 dni od poinformowania Klienta o decyzji Usługodawcy. Zwrot jest dokonywany w ten sam sposób w jaki Klient opłacił swoje zamówienie lub w inny sposób na prośbę Usługodawcę i za zgodą Klienta.

7. Gwarancja satysfakcji i sposób obliczania zwrotu za zajęcia językowe

Usługodawca udziela gwarancji satysfakcji na świadczone przez niego zajęcia językowe w formie indywidualnej. Jeśli Klient razem z zajęciami wykupił dostęp do kursu na Platformie E-learningowej, skorzystanie z gwarancji nie wpływa na okres dostępu do kursu.

Gwarancja działa w następujący sposób: po odbyciu pierwszych zajęć językowych Klient może zażądać zmiany przypisanego mu nauczyciela, informując o tym Usługodawcę poprzez wiadomość email na adres [email protected] albo listownie na adres siedziby Usługodawcy. W terminie do 14 dni Klientowi zostanie przydzielony nowy nauczyciel. Jeśli po odbyciu pierwszej lekcji z nowym nauczycielem Klient wciąż będzie niezadowolony z lekcji lub Usługodawca nie przydzielił Klientowi nowego nauczyciela w wymaganym terminie, Klient ma prawo uzyskać zwrot opłaty za niewykorzystane lekcje.

Aby z niego skorzystać, Klient powinien zgłosić Usługodawcy żądanie zwrotu w  formie wiadomości email na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Zgłoszenie może przybrać dowolną formę, która pozwala na identyfikację Klienta i potwierdzenie jego tożsamości. Zwrot nastąpi do 14 dni od zgłoszenia żądania, tym samym sposobem jakim Klient opłacił zamówienie lub w inny sposób za porozumieniem Usługodawcy i Klienta.

Należną kwotę zwrotu za zajęcia językowe oblicza się na podstawie opłaty, jaką Klient wniósł za swoje zamówienie  i w opisany poniżej sposób:

 1. jeśli Klient zakupił dostęp do kursu na platformie razem z zajęciami językowymi, od kwoty zamówienia odejmuje się cenę dostępu do samego kursu (bez zajęć z nauczycielem); używa się ceny obowiązującej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia,
 2. pozostałą kwotę dzieli się przez liczbę zakupionych zajęć w celu ustalenia ceny jednej lekcji,
 3. od liczby zakupionych lekcji odejmuje się liczbę wykorzystanych lekcji w celu obliczenia liczby niewykorzystanych lekcji
 4. liczbę niewykorzystanych lekcji mnoży się przez cenę jednej lekcji w celu obliczenia wysokości zwrotu dla Klienta.

Na przykład, jeśli Klient zakupił kurs i 10 lekcji w cenie 1000 złotych podczas gdy dostęp do samego kursu kosztował 150 zł oraz odbył już 2 lekcje z nauczycielem, należna kwota zostanie obliczona w ten sposób:

 1. 1000 zł (tyle zapłacił Klient) – 150 zł (cena samego kursu) = 850 zł
 2. 850 zł : 10 lekcji = 85 zł (cena jednej lekcji)
 3. 10 lekcji – 2 lekcje (Klient odbył już 2 lekcje z nauczycielem) = 8 niewykorzystanych lekcji
 4. 8 niewykorzystanych zajęć x 85 zł = 680 zł (kwota zwrotu dla Klienta).

Jeśli Klient skorzystał z promocji i/lub kuponów podczas składania zamówienia, uwzględnia się je przy obliczaniu zwrotu. Na przykład, jeśli Klient mógł zakupić sam kurs, kurs z 5 lekcjami lub kurs z 10 lekcjami i do każdej opcji mógł zastosować zniżkę 20%, to na potrzeby obliczenia rekompensaty przyjmuje się, że cena (wartość) każdej z tych opcji była niższa o 20%.

8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg tego terminu liczy się od momentu złożenia zamówienia.

Zamawiający zgadza się na rezygnację z tego prawa, jeśli na jego życzenie świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu. Świadczenie usługi uważa się za rozpoczęte jeśli:

1) Zamawiający zaczął korzystać z zakupionego kursu lub kursów.  Za korzystanie z kursu uznaje się uzyskanie dostępu do dowolnej części kursu z wyłączeniem spisu treści kursu i strony głównej kursu (dostępnej pod adresem https://dollarenglish.pl/kursy/ np. https://dollarenglish.pl/kursy/spotkania-po-angielsku/).

i/lub

2) Zamawiający poprosił o dostęp do wsparcia do kursu i go otrzymał (wsparcie odbywa się w formie komunikacji grupowej na forum, grupie Facebook lub w inny sposób przez Internet).

i/lub

3) Zamawiający zarezerwował termin zajęć z nauczycielem(tzn. zaakceptował zaproponowany przez nauczyciela termin lekcji).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego na adres [email protected] albo listownie na adres siedziby Usługodawcy. Oświadczenie powinno zawierać: 1) miejscowość i datę złożenia oświadczenia, 2) imię i nazwisko Zamawiającego, 3) numer zamówienia, 4) datę złożenia zamówienia, 5) adres email użyty do złożenia zamówienia, 6) podpis Zamawiającego. Klient może złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Polecamy skorzystanie z gotowego wzoru oświadczenia w Załączniku nr 2 (kliknij, żeby pobrać je w PDF – otworzy się w nowym oknie).

Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub w inny sposób na który Klient wyraził zgodę. 

9. Dobre obyczaje i bezpieczeństwo, konto użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy oraz usługi wsparcia z nauką do kursu internetowego powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania Serwisu, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.
 1. Użytkownik może samodzielnie założyć swoje konto w Serwisie lub może ono zostać założone dla niego w sposób automatyczny przy zakupie usługi poprzez Serwis. W wypadku automatycznego założenia konta, imię i nazwisko Użytkownika zostają użyte jako nazwa użytkownika. Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 1. Nazwa użytkownika oraz adres email nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich.
 1. Nazwa użytkownika, adres email ani imię i nazwisko Użytkownika nie będą publicznie dostępne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Użytkownik postanawia przesłać swoje wyniki z Quizu na Platformie E-learningowej do tabeli wyników (ang. leaderboard). W takim wypadku jego nazwa użytkownika jest widoczna dla pozostałych osób uczących się z tego kursu. Szczegółowe informacje związane z prywatnością Użytkowników posiadających konto w Serwisie są dostępne w Polityce Prywatności.
 1. Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać nikomu dostępu do swojego konta, w szczególności jeśli do konta jest przypisany dostęp do płatnych kursów internetowych na Platformie E-learningowej. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do zmiany hasła do konta w razie podejrzenia, że uzyskały do niego dostęp osoby trzecie i do powiadomienia Usługodawcy na adres email [email protected] o podejrzeniu, że osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do jego konta w terminie 7 dni od powzięcia tej informacji. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika jeśli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. 
 1. Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy nie jest z nim powiązany dostęp do płatnej usługi lub dostęp ten wygasł co najmniej 30 dni wcześniej. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań o charakterze technicznym mających na celu zabezpieczenie jego uzasadnionych interesów poprzez uniemożliwienie niedozwolonych działań opisanych w punkcie nr 9. “Dobre obyczaje i bezpieczeństwo, konto użytkownika”.

10. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Klient ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika w Serwisie (jeśli dotyczy) i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie reklamacji, podpis Klienta oraz datę. 

Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Usługodawcy lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

11. Rozstrzyganie sporów 

Usługodawca wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z Klientami za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Taka możliwość istnieje w wypadku sporów z Klientami będącymi Konsumentami. 

Spory te mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Spory powstałe pomiędzy Klientem niebędących Konsumentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12. Treści w serwisie i prawa autorskie

Treści zawarte w Serwisie https://dollarenglish.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z treści serwisu z wyłączeniem treści na Platformie E-learningowej,  w celach osobistych, które obejmują między innymi udostępnianie treści i ich wydruk. 

Treści zawarte na Platformie E-learningowej serwisu również są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z nich w celach osobistych za pomocą Serwisu pod warunkiem posiadania aktualnego i opłaconego dostępu do tych treści. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie tych treści poza Serwisem oraz na udzielenie do nich dostępu osobom trzecim. 

Usługodawca może udzielić pisemną zgodę na wykorzystanie tych treści w inny sposób niż opisany w Regulaminie.

Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystanie treści z Serwisu w celach komercyjnych lub w inny sposób niż tutaj opisany bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji treści oferowanych w Serwisie (w tym na Platformie E-learningowej) oraz modyfikowania ich zawartości obejmującego dodawanie i usuwanie niektórych elementów. 

13. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu, z ważnych przyczyn i zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Za ważne przyczyny uznaje się:

 1. obowiązek dostosowania Regulaminu i/lub Polityki Prywatności do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do działalności Serwisu i/lub Usługodawcy
 2. zaistnienie istotnych zmian w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności (między innymi wprowadzenie nowych usług, promocji, kuponów zniżkowych; zmiana adresu internetowego Serwisu; zmiana nazwy lub formy prawnej działania Usługodawcy; zmiana danych kontaktowych Usługodawcy w tym adresu jego siedziby; zmiana profilu działalności Usługodawcy; wprowadzenie udogodnień w zakresie zawiązywania i rozwiązywania nowych umów; zmiana zasad świadczenia wsparcia w nauce z kursu), 
 3. konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie i/lub Polityce Prywatności;
 4. konieczność dostosowania Regulaminu i/lub Polityki Prywatności do zmian technicznych związanych z działalnością Serwisu, np. zmiany sposobu przechowywania danych użytkowników lub zmiany sposobu przyznawania dostępu do Platformy E-learningowej,
 5. zmiany w zakresie wymagań technicznych do użytkowania Platformy E-learningowej, przy czym Usługodawca zobowiązuje się naprawić lub proporcjonalnie zrekompensować szkodę poniesioną przez Klienta jeśli te zmiany uniemożliwią mu korzystanie z kursów, do których ma wykupiony i aktualny dostęp na Platformie E-learningowej.

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie https://dollarenglish.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

Aktualna wersja Polityki Prywatności  jest dostępna na stronie https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/

Wprowadzone zmiany w Regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 14 dni od poinformowania o nich Użytkownika. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkownika na stronie https://www.dollarenglish.pl/regulamin, natomiast o wprowadzonych zmianach w Polityce Prywatności Usługodawca powiadomi Użytkownika na stronie https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/ .   Usługodawca powiadomi również Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości email jeśli Użytkownik posiada konto w Serwisie. Do wysłania wiadomości zostanie użyty adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta. 

Jeśli Użytkownik nie posiada Konta w Serwisie, ale korzysta z zajęć językowych świadczonych przez Usługodawcę, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu i/lub Polityki Prywatności w sposób w który zamówił zajęcia (np. poprzez email) lub inny sposób, na który Użytkownik zgodził się otrzymywać informacje od Usługodawcy.

Jeśli Użytkownik został poinformowany o zmianie Regulaminu i/lub Polityki Prywatności i nie akceptuje wprowadzonych zmian, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu z dniem wejścia tych zmian w życie. Nie dotyczy to Użytkownika, który jest równocześnie Klientem.

Jeśli Użytkownik jest równocześnie Klientem Usługodawcy, jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy o swoim sprzeciwie wobec zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o tej zmianie. Powinien zrobić to drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy. W wypadku sprzeciwu Klienta umowy zawarte na czas określony będą świadczone na dotychczasowych zasadach, czyli nie nastąpi zmiana warunków świadczenia usług dla Klienta.

Jeśli Usługodawcę i Klienta łączy umowa na czas nieokreślony, to Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Usługodawcą w przypadku zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Zgłoszenie odstąpienia od umowy powinno zostać przesłane na adres email [email protected] lub przesłane w formie listownej na adres siedziby Usługodawcy do 14 dni od zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmiany w Regulaminie i/lub Polityce Prywatności.

Oświadczenie powinno zawierać: 1) miejscowość i datę złożenia oświadczenia, 2) imię i nazwisko Zamawiającego, 3) numer zamówienia, 4) datę złożenia zamówienia, 5) adres email użyty do złożenia zamówienia, 6) podpis Zamawiającego. Klient może złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Można skorzystać ze wzoru wypowiedzenia umowy dostępnego w Załączniku nr 3 (kliknij, żeby w nowej karcie otworzyć plik pdf).

Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3

Wzór wypowiedzenia umowy


Wycofane promocje:

Regulamin promocji “kurs Business English” (od 4.10.2020 do 13.01.2021) jest dostępny tutaj jako plik pdf.

Regulamin promocji “sześciomiesięczny kurs Business English” jest dostępny tutaj (plik pdf). Promocja wycofana, obowiązywała do 3.10.2020

Przewiń do góry