Słownictwo do rozmów telefonicznych Copy

Poniżej znajdziesz listę słownictwa, którego nauczyłaś (nauczyłeś) się z rozmów telefonicznych. Dodajemy do niej tłumaczenia.

 1. mobile phone (cellular phone) – telefon komórkowy
 2. mobile (cellular) – komórka
 3. public phone – budka telefoniczna
 4. to give somebody a call – zadzwonić do kogoś
 5. engaged tone (busy tone) – sygnał zajęte
 6. to leave a message – zostawić wiadomość
 7. to call somebody later – oddzwonić do kogoś
 8. to talk in person – rozmawiać twarzą w twarz
 9. I’m calling about… – Dzwonię w sprawie…
 10. direct line – bezpośrednia linia
 11. Which company are you calling from? – Z jakiej firmy pan dzwoni?
 12. operator – operator
 13. to transfer – przełączyć
 14. I can transfer you to our accountant. – Mogę pana przełączyć do naszego księgowego.
 15. Could I speak to…? – Czy mógłbym rozmawiać z…?
 16. extension – numer wewnętrzny
 17. Can you put me through to Ms Brown? – Czy może mnie pan przełączyć do pani Brown?
 18. I am putting you through to Ms Brown. – Przełączam pana do pani Brown.
 19. Pick up the phone, please. – Odbierz proszę telefon.
 20. It’s Monica Smith. (This is Monica Smith) – Z tej strony Monica Smith.
 21. How may I help you? – Jak mogę pomóc?
 22. Could I leave a message? – Czy mogę zostawić wiadomość?
 23. to call again – ponownie zadzwonić
 24. I have been cut off. – Rozłączyło mnie.
 25. Jennifer is in a meeting. – Jennifer ma spotkanie.
 26. Ms. Black will return your call. – Pani Black oddzwoni do pana.
 27. Can I take a message for you? – Czy mogę przekazać wiadomość?
 28. Caroline is off sick today. – Caroline nie ma dzisiaj w pracy. Jest chora.
 29. She is not at her desk. – Nie ma jej w biurze.
 30. He is not at his desk. – Nie ma go w biurze.
 31. I can’t take this call now. – Nie mogę teraz odebrać.
 32. Can you spell your surname? – Czy może pan przeliterować swoje nazwisko?
 33. phone call – połączenie telefoniczne
 34. I can’t get through to him. – Nie mogę się do niego dodzwonić.
 35. Freephone number (toll-free number) – darmowy numer
 36. Don’t hang up on me! – Nie rozłączaj mi się tutaj!
 37. He hung up. – On się rozłączył.
 38. Can I ask who’s calling? – Przepraszam, czy mogę zapytać kto dzwoni?
 39. I have poor reception. – Mam słaby zasięg.
 40. Is it a convenient time to call? – Czy może pan teraz rozmawiać?
 41. I’m rather tied up at the moment. – Jestem teraz dosyć zajęty.
 42. I don’t want to discuss it over the phone. – Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon.
 43. There is some interference on the line. – Przerywa na połączeniu.
 44. to fix an appointment – umówić wizytę
 45. bad connection – złe połączenie
 46. Shall we say Friday? – Umówimy się na piątek?
 47. I need to check my agenda (datebook). – Muszę sprawdzić mój terminarz.
 48. I can’t make it on Friday. – Nie dam rady w piątek.
 49. Is Tuesday suitable for you? – Czy odpowiada panu wtorek?
 50. How about Saturday? – Może w sobotę?
 51. I won’t be able to make it on Saturday. – Nie dam rady w sobotę.
 52. Would Monday suit you? – Czy odpowiada panu poniedziałek?
 53. Thank you for phoning. – Dziękuję za telefon.
 54. Good to talk to you. – Miło się rozmawiało.
 55. to arrange a meeting – umówić spotkanie
 56. to put back (to put off) a meeting – przełożyć spotkanie
 57. I’m going to be completely snowed under on Monday. – Będę zawalony pracą w poniedziałek.
 58. Can you make Thursday instead? – Czy zamiast tego da pan radę w czwartek?
 59. It won’t be possible. – To nie będzie możliwe.
 60. Can we leave it open? – Czy możemy później się umówić?
 61. I’ll get back in touch with you. – Skontaktuję się z panem.
 62. I’ve go to go and see someone. – Muszę lecieć.
 63. We’ll be back in touch soon. – Będziemy w kontakcie.
 64. Talk to you soon, no doubt. – Pogadamy wkrótce.
 65. I’m calling to confirm… – Dzwonię, żeby potwierdzić…
 66. Who’s calling, please? – Przepraszam, kto dzwoni?
 67. I wonder if you could call back later? – Czy mógłby pan zadzwonić później?
 68. Could you tell Ms Dough that…? – Czy może pan powiedzieć pani Dough, że…?
 69. I didn’t catch the number. – Nie usłyszałem numeru.
 70. Your company’s name was Calls of the Future, right? – Pana firma nazywa się Calls of the Future, prawda?
 71. Could you tell Mr Dough to call me back, please? – Czy może pan poprosić pana Dough, żeby do mnie oddzwonił?
 72. May I ask what it’s about? – Czy mogę zapytać w jakiej sprawie pan dzwoni?
 73. May I take a message for you? – Czy mogę przekazać wiadomość?
 74. I’ll ask him to call you when he is back. – Poproszę go, żeby oddzwonił do pana gdy wróci.
 75. I’m going to have to go now. – Muszę już iść.
 76. Thank you for your help. – Dziękuję za pooc.
 77. Thank you for calling and have a nice day. – Dziękuję za telefon i życzę miłego dnia.
Scroll to Top