Lista słownictwa z tłumaczeniem Copy

Poniżej znajdziesz listę i tłumaczenie nowych słów, których się nauczyłaś (nauczyłeś) w lekcji Słownictwo dotyczące telefonowania.

 1. missed call – połączenie nieodebrane
 2. top up – doładować
 3. I need to top up my phone. – Muszę doładować mój telefon.
 4. ringtone – dźwięk dzwonka
 5. phone coverage – zasięg 
 6. There is no phone coverage here. – Nie ma tutaj zasięgu.
 7. prepaid phone – telefon na kartę
 8. I have a prepaid phone plan. – Mam telefon na kartę.
 9. to ring someone – zadzwonić do kogoś
 10. hotline – gorąca linia
 11. phone bill – rachunek za telefon
 12. vibrate mode – tryb wibrowania
 13. home phone (landline) – telefon stacjonarny
 14. business phone – telefon służbowy
 15. outgoing calls – połączenia wychodzące
 16. incoming calls – połączenia przychodzące
 17. hands-free set – zestaw głośnomówiący
 18. helpline – linia pomocy (infolinia)
 19. make – nazwa producenta
 20. to charge – naładować
 21. silent mode – tryb cichy
 22. to unplug – odłączyć (od kontaktu)
 23. postpaid phone – telefon na abonament
 24. I have a postpaid phone plan. – Mam telefon na abonament.
 25. to hold – czekać
 26. to call back later – zadzwonić później
 27. to dial (a number) – wybrać, wykręcić (numer)
 28. engaged tone (busy tone) – sygnał zajętości (numer zajęty)
 29. mobile phone (cellular phone) – telefon komórkowy
 30. voicemail – poczta głosowa
 31. to turn off – wyłączyć
 32. to leave a message – zostawić wiadomość
 33. public phone – publiczny telefon (budka telefoniczna)
 34. in person – osobiście
 35. to give somebody a call – zadzwonić do kogoś
 36. extension – numer wewnętrzny
 37. operator – operator
 38. to put someone through – przełączyć kogoś
 39. direct line – bezpośrednia linia
 40. to pick up – odebrać telefon
 41. How may I help you? – Jak mogę pomóc?
 42. It’s Monica Smith. (This is Monica Smith) – Z tej strony Monica Smith.
 43. Which company are you calling from? – Z jakiej firmy pan(i) dzwoni?
 44. to transfer – przełączyć
 45. I can transfer you to our accountant. – Mogę pana przełączyć do naszego księgowego.
 46. Could I speak to…? – Czy mógłbym rozmawiać z…?
 47. I’m calling about… – Dzwonię w sprawie…
 48. to get cut off – zostać rozłączonym
 49. I got cut off. – Rozłączyło mnie.
 50. to call again – zadzwonić ponownie 
 51. Jennifer is in a meeting. – Jennifer ma spotkanie.
 52. to return a call – oddzwonić
 53. Ms. Black will return your call. – Pani Black oddzwoni do pana(i).
 54. She is not at her desk. – Nie ma jej w biurze.
 55. Caroline is off sick today. – Caroline nie ma dzisiaj w pracy. Jest chora.
 56. Can I take a message for you? – Czy mogę przekazać wiadomość?
 57. Freephone number (toll-free number) – darmowy numer
 58. to hang up on someone – rozłączyć się z kimś
 59. He hung up on me. – On się ze mną rozłączył.
 60. to get through to – dodzwonić się do
 61. I can’t get through to him. – Nie mogę się do niego dodzwonić.
 62. to take the call – odebrać połączenie
 63. to spell – przeliterować
 64. to call up someone – zadzwonić do kogoś
 65. phone call – połączenie telefoniczne
Scroll to Top