Present Continuous – Budowa

Strona główna » Gramatyka języka angielskiego » Czasy w języku angielskim » Czasy teraźniejsze » Present Continuous – Budowa

Czas Present Continuous, znany również jako Present Progressive, to czas używany do opisywania czynności odbywających się w danej chwili lub w okolicach teraźniejszości. W tym artykule omówimy strukturę i zastosowanie czasu Present Continuous, przedstawiając przykłady, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy i jak skutecznie go używać. Niezależnie od tego, czy:

opanowanie czasu Present Continuous poprawi Twoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Czas Present Continuous – budowa i zastosowanie

Żeby tworzyć zdania czasie Present Continuous, stosuj się do poniższych zasad.

Zasady Present Continuous

 1. Użyj odpowiedniej formy czasownika “to be” (am, is, are) zgodnie z podmiotem.
 2. Dodaj “-ing” do podstawowej formy czasownika, aby utworzyć imiesłów czasu teraźniejszego.
 3. W przypadku czasowników kończących się na “-e”, usuń “e” i dodaj “-ing” (np. write → writing).
 4. W przypadku czasowników jednosylabowych kończących się na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, podwój spółgłoskę przed dodaniem “-ing” (np. run → running).

Na przykład:

 • work → working
 • attend → attending
 • discuss → discussing

Present Continuous – budowa zdań oznajmujących

Zdania twierdzące: Podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

 • I am working on a new project. (Pracuję nad nowym projektem.)
 • She is attending a conference in London. (Ona uczestniczy w konferencji w Londynie.)
 • They are discussing the quarterly report. (Oni omawiają raport kwartalny.)

Present Continous – budowa zdań przeczących

Zdanie przeczące: Podmiot + am/is/are + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

 • I am not working on any new projects today. (Nie pracuję dzisiaj nad żadnymi nowymi projektami).
 • She is not answering phone calls right now. (Ona nie odbiera teraz żadnych telefonów).
 • They are not preparing for the presentation at the moment. (Oni nie przygotowują się w tym momencie do prezentacji.)

Present Continuous – budowa pytania

Budowa pytania w czasie Present Continuous jest następująca.

Am/Is/Are + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

 • Are you working on the presentation? (Czy pracujesz nad prezentacją?)
 • Is he attending the meeting today? (Czy on uczestniczy w dzisiejszym spotkaniu?)
 • Are they discussing the budget? (Czy oni omawiają budżet?)

Czas Present Continuous – zastosowanie

Używaj czasu Present Continuous w następujących sytuacjach:

Do opisywania czynności odbywających się w momencie mówienia:

 • I am writing an email to my colleague. (Piszę e-mail do mojego kolegi z pracy.)
 • They are having a team-building session right now. (Oni mają teraz sesję budowania zespołu.)

Do mówienia o tymczasowych czynnościach lub sytuacjach:

 • She is working from home this week. (Ona pracuje w tym tygodniu z domu.)
 • We are using a new software for this project. (Używamy nowego oprogramowania do tego projektu.)

Do opisywania zmieniających się lub rozwijających się sytuacji:

 • Our company is expanding its operations in Europe. (Nasza firma rozszerza swoją działalność w Europie.)
 • The market is becoming more competitive. (Rynek staje się bardziej konkurencyjny.)

Do mówienia o przyszłych ustaleniach:

 • I am meeting with the client tomorrow at 10 AM. (Jutro o 10 rano spotykam się z klientem.)
 • We are launching the new product next month. (Wprowadzamy nowy produkt w przyszłym miesiącu.)

Przykładowe zdania w Present Continuous

 • I am preparing the annual report for the board meeting. (Przygotowuję roczny raport na spotkanie zarządu.)
 • She is conducting a survey to gather customer feedback. (Ona przeprowadza ankietę, aby zebrać opinie klientów.)
 • They are negotiating the terms of the contract. (Oni negocjują warunki umowy.)
 • We are developing a new marketing strategy. (Opracowujemy nową strategię marketingową.)

Przykładowe pytania w Present Continuous

 • Are you interviewing any candidates today? (Czy dzisiaj przeprowadzasz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami?)
 • Is she reviewing the job applications now? (Czy ona teraz przegląda podania o pracę?)
 • Are they preparing the new job advertisements this week? (Czy oni przygotowują nowe ogłoszenia o pracę w tym tygodniu?)

Typowe określenia czasu dla Present Continuous

Te wyrażenia czasowe są powszechnie używane z czasem Present Continuous:

 • now (teraz)
 • at the moment (w tej chwili)
 • currently (obecnie)
 • this week/month/year (w tym tygodniu/miesiącu/roku)
 • today (dzisiaj)
 • these days (w tych dniach)

Nauka Present Continuous

Aby ćwiczyć używanie czasu Present Continuous, spróbuj następujących rzeczy:

Opisz swoją rutynę

Opisz swoją codzienną rutynę, używając czasu Present Continuous:

 • Budzę się codziennie o 7 rano. (I am waking up at 7 AM every morning.)
 • Jem śniadanie z rodziną. (I am having breakfast with my family.)
 • Dojeżdżam do pracy pociągiem. (I am commuting to work by train.)
 • Sprawdzam e-maile, gdy tylko dotrę do biura. (I am checking my emails as soon as I arrive at the office.)
 • Uczestniczę w spotkaniach zespołu przez cały dzień. (I am attending team meetings throughout the day.)

Opowiedz o pracy

Napisz zdania o swoich obecnych praktykach w pracy:

  • W tym miesiącu pracuję nad nowym projektem. (I am working on a new project this month.)
  • Mój zespół współpracuje z działem marketingu przy kampanii. (My team is collaborating with the marketing department on a campaign.)
  • Wdrażamy nowe oprogramowanie, aby usprawnić nasze procesy. (We are implementing a new software to streamline our processes.)
  • Przygotowuję prezentację na nadchodzącą konferencję. (I am preparing a presentation for the upcoming conference.)
  • Mój menedżer przeprowadza w tym tygodniu oceny wyników. (My manager is conducting performance reviews this week.)

  Twórz pytania i odpowiedzi

  Twórz pytania i odpowiedzi dotyczące bieżących działań w pracy:

  • Nad czym teraz pracujesz? Analizuję dane sprzedażowe z ostatniego kwartału. (What are you working on right now? I am analyzing the sales data from last quarter.)
  • Kto kieruje nowym projektem? Sarah z zespołu rozwoju produktu przewodzi tej inicjatywie. (Who is leading the new project? Sarah from the product development team is spearheading the initiative.)
  • Kiedy uruchamiamy nową stronę internetową? Planujemy ją uruchomić w przyszłym miesiącu. (When are we launching the new website? We are planning to launch it next month.)
  • Jak poprawiasz swoje umiejętności? Uczestniczę w kursach online i warsztatach, aby poszerzyć swoją wiedzę. (How are you improving your skills? I am attending online courses and workshops to enhance my knowledge.)
  • Dlaczego restrukturyzują dział? Dążą do poprawy efektywności i produktywności. (Why are they restructuring the department? They are aiming to improve efficiency and productivity.)

  Opisuj następujące zmiany

  Opisz tymczasowe sytuacje lub zmiany w swoim środowisku pracy:

  • Z powodu pandemii prowadzimy nasze spotkania wirtualnie. (We are holding our meetings virtually due to the pandemic.)
  • Firma przechodzi w tym roku transformację cyfrową. (The company is undergoing a digital transformation this year.)
  • Zastępuję moją koleżankę, która jest na urlopie macierzyńskim. (I am covering for my colleague who is on maternity leave.)
  • Nasz zespół bierze udział w ogólnofirmowym wyzwaniu fitness w tym miesiącu. (Our team is participating in a company-wide fitness challenge this month.)
  • Dział IT aktualizuje nasze systemy oprogramowania w tym tygodniu. (The IT department is upgrading our software systems this week.)

  Porozmawiaj o planach i ustaleniach

  Mów o przyszłych planach i ustaleniach, używając czasu Present Continuous:

  • W przyszły wtorek uczestniczę w wydarzeniu networkingowym. (I am attending a networking event next Tuesday.)
  • Wprowadzamy nową linię produktów w czwartym kwartale. (We are launching a new product line in the fourth quarter.)
  • Zespół HR przeprowadza w przyszłym tygodniu rozmowy kwalifikacyjne na otwarte stanowiska. (The HR team is conducting interviews for the open positions next week.)
  • Jutro spotykam się z potencjalnym klientem, aby omówić jego wymagania. (I am meeting with a potential client tomorrow to discuss their requirements.)
  • Nasz dział przenosi się do nowej przestrzeni biurowej w przyszłym miesiącu. (Our department is moving to a new office space next month.)

  Ćwicząc czas Present Continuous w różnych kontekstach związanych z codzienną rutyną i praktykami w pracy, nabierzesz wprawy w używaniu tego czasu teraźniejszego w komunikacji zawodowej. Pamiętaj, aby używać poprawnej struktury i zwracać uwagę na pisownię form czasowników podczas dodawania “-ing”.

  Podsumowanie

  Rozumiejąc strukturę i zastosowanie czasu Present Continuous oraz regularnie go ćwicząc, będziesz w stanie skutecznie komunikować trwające czynności i sytuacje w interakcjach zawodowych i osobistych.

  Scroll to Top