Czasy teraźniejsze

Strona główna » Gramatyka języka angielskiego » Czasy w języku angielskim » Czasy teraźniejsze

“Lubię język angielski. Jak dotąd byłem w Anglii dopiero dwa razy. Zastanawiam się właśnie co robić w nadchodzące wakacje. Codziennie chodzę do pracy i spotykam wiele interesujących osób. Wszyscy znają angielski i uczą się regularnie…” Zauważyliście? Wszystkie powyższe zdania używają aspektu teraźniejszego, i powiedzmy to szczerze – najważniejszego aspektu. Praktycznie w każdym języku obcym.

Czasy teraźniejsze – budowa i zastosowanie

Aspekt teraźniejszy w języku angielskim, zwany też czasem teraźniejszym, obejmuje kilka form czasowych, które służą do wyrażania różnych stanów i działań, mających miejsce obecnie – czyli w teraźniejszości jak również zazwyczaj, nigdy, czasami, raz w miesiącu, jeszcze nigdy, zawsze, co roku, w każdy wtorek miesiąca lub właśnie w tej chwili.

Angielski czasy teraźniejsze – Present Simple

Present Simple (czas teraźniejszy prosty) – używany do wyrażania prawd ogólnych, nawyków, rutynowych czynności oraz stanów trwałych. Struktura tego czasu to:

Podmiot + czasownik w formie podstawowej (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej dodajemy końcówkę “-s” lub “-es”).

Przykłady:

She goes to school every day. – Ona chodzi do szkoły codziennie.

Water boils at 100 degrees Celsius. – Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

Angielski czasy teraźniejsze – Present Continuous

Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) – stosowany do mówienia o działaniach odbywających się w momencie mówienia (teraz), o tymczasowych sytuacjach oraz o planach na najbliższą przyszłość. Budowa tego czasu to:

Podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką “-ing”.

Przykłady:

I am studying right now. – Uczę się teraz.

She is meeting her friends tonight. – Ona spotyka się z przyjaciółmi dzisiaj wieczorem.

Angielski czasy teraźniejsze – Present Perfect

Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany) – używany do opisania czynności, które wydarzyły się w nieokreślonym czasie w przeszłości lub które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają. Struktura tego czasu to:

Podmiot + have/has + czasownik w formie trzeciej (past participle).

Przykłady:

She has visited France three times. – Ona odwiedziła Francję trzy razy.

I have lived here since 2005. – Mieszkam tutaj od 2005 roku.

Angielski czasy teraźniejsze – Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły) – używany do mówienia o czynnościach, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają, szczególnie gdy skupiamy się na długości trwania czynności. Budowa tego czasu to:

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką “-ing”.

Przykłady:

He has been working here for five years. – On pracuje tutaj od pięciu lat.

It has been raining since yesterday. – Pada od wczoraj.

Czasy teraźniejsze język angielski

Przyjrzyjmy się teraz poniższym przykładom w poszczególnych czasach, aby jeszcze bardziej “poczuć” użycie każdego z czasów teraźniejszych. Z pewnością, na szczególną uwagę zasługuje czas Present Perfect, którego zrozumienie jest zawsze wyzwaniem dla uczących.

Present Simple

 1. Cats love comfort – Koty lubią komfort.
 2. He plays football every Sunday – On gra w piłkę nożną co niedzielę.
 3. The Earth orbits the Sun – Ziemia krąży wokół Słońca.
 4. She teaches mathematics – Ona uczy matematyki.
 5. It rains a lot in March – W marcu często pada.

Present Continuous

 1. I am reading a book about history – Czytam książkę o historii.
 2. They are watching a movie right now – Oni oglądają teraz film.
 3. She is studying for her exams this week – Ona uczy się na egzaminy w tym tygodniu.
 4. We are working on a new project – Pracujemy nad nowym projektem.
 5. Claudia is cooking dinner tonight – Klaudia gotuje dzisiaj kolację.

Present Perfect

 1. I have seen that movie three times – Widziałem ten film trzy razy.
 2. She has lived in this city for ten years – Ona mieszka w tym mieście od dziesięciu lat.
 3. They have just arrived at the airport – Oni właśnie przybyli na lotnisko.
 4. We have never been to Australia – Nigdy nie byliśmy w Australii.
 5. My daughter has finished his homework – Moja córka skończyła swoją pracę domową.

Present Perfect Continuous

 1. I have been reading this book for two days – Czytam tę książkę od dwóch dni.
 2. Amanda has been working here since January – Amanda pracuje tutaj od stycznia.
 3. They have been playing tennis for an hour – Oni grają w tenisa od godziny.
 4. We have been trying to contact you all morning – Staraliśmy się skontaktować z tobą cały poranek.
 5. He has been studying English for five years – On uczy się angielskiego od pięciu lat.

Typowe określenia czasów teraźniejszych w języku angielskim

Każdy czas posiada charakterystyczne określniki czasowe (time markers) lub po prostu okoliczniki. Określenia czasu pomagają zrozumieć kontekst użycia danego czasu. Czasom teraźniejszym towarzyszą poniższe time markers:

 • always, usually, never, seldom, often (zawsze, zazwyczaj, nigdy, rzadko, często) dla Present Simple
 • now, at the moment, currently (teraz, w tym momencie) dla Present Continuous
 • just, already, yet, since, for (właśnie, już, jeszcze, od, przez) dla Present Perfect

Nauka czasów teraźniejszych w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim stanowią trzon gramatyki, w szczególności Simple Present oraz Present Continuous. Pomagają one zaspokoić podstawowe potrzeby komunikacyjne. Teraźniejszość to opowiadanie historii, opowiadanie o projektach, swojej pracy, życiu codziennym, o tym, czym aktualnie się zajmujemy lub od kiedy coś robimy. Angielskie czasy teraźniejsze mają również wiele nieoczywistych zastosowań, o których uczymy w DollarEnglish. Czy znasz już czasy teraźniejsze w angielskim?

Scroll to Top