Past Continuous – Budowa

Strona główna » Gramatyka języka angielskiego » Czasy w języku angielskim » Czasy przeszłe » Past Continuous – Budowa

Czas Past Continuous (czas przeszły ciągły) pozwala opowiadać o zdarzeniach, które trwały w przeszłości, opisywać ich okoliczności i wiele więcej. Znajomość zastosowania i zasad Past Continuous będzie Ci potrzebna na przykład, żeby opowiedzieć o Twoich ostatnich wakacjach, ale także, żeby wytłumaczyć okoliczności, przez które spóźniła się dostawa towaru albo spotkanie w pracy nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.

W tym artykule przyjrzymy się, czym jest czas Past Continuous, jak tworzyć zdania w Past Continous i kiedy go stosować w komunikacji w języku angielskim.

Czas Past Continuous – budowa i zastosowanie

Aby tworzyć zdania w czasie Past Continuous, użyj przeszłej formy czasownika “to be” (was/were) + imiesłowu czynnego (gerundium) głównego czasownika (czasownik+ing). Oto podstawowa struktura:

Zdania twierdzące: Podmiot + was/were + czasownik-ing

 • I was studying. (Uczyłem się.)
 • They were eating dinner. (Oni jedli obiad.)

Zdania przeczące: Podmiot + was/were + not + czasownik-ing

 • She was not watching TV. (Ona nie oglądała telewizji.)
 • We were not playing soccer. (Nie graliśmy w piłkę nożną.)

Pytania: Was/Were + podmiot + czasownik-ing

 • Was he sleeping? (Czy on spał?)
 • Were they working late? (Czy oni pracowali do późna?)

Czas przeszły Past Continuous – zastosowanie

Czas Past Continuous jest używany w kilku sytuacjach:

Do opisywania czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości:

 • At 7 PM last night, I was cooking dinner. (O 19:00 wczoraj wieczorem gotowałem obiad.)
 • When she arrived, we were having a meeting. (Kiedy ona przyjechała, byliśmy w trakcie spotkania.)

Do opisywania czynności, która została przerwana przez jakieś wydarzenie:

 • I was taking a shower when the phone rang. (Brałem prysznic, kiedy zadzwonił telefon.)
 • They were playing chess when the power went out. (Grali w szachy, kiedy zabrakło prądu.)

Do opisywania dwóch czynności, które działy się jednocześnie w przeszłości:

 • While I was studying, my roommate was watching a movie. (Podczas gdy ja się uczyłem, mój współlokator oglądał film.)
 • As they were walking to school, they were discussing the upcoming exam. (Gdy szli do szkoły, omawiali nadchodzący egzamin.)

Zasady Past Continuous

Pamiętaj o tych kluczowych zasadach podczas używania czasu Past Continuous:

 • Użyj “was” z podmiotami w liczbie pojedynczej (I, he, she, it), a “were” z podmiotami w liczbie mnogiej (we, you, they).
 • Główny czasownik jest zawsze w formie -ing (imiesłów czynny).
 • Past Continuous jest często używany z określonymi wyrażeniami czasowymi, takimi jak “at 6 PM”, “when”, “while”, “as” itp.

Przykładowe zdania w Past Continuous

Oto więcej przykładów użycia czasu Past Continuous:

 • The baby was crying all night. (Dziecko płakało całą noc.)
 • I was working on my report the entire day. (Pracowałem nad moim raportem cały dzień.)
 • They were not listening to the teacher’s instructions. (Oni nie słuchali poleceń nauczyciela.)
 • Was she practicing the piano when you called? (Czy ona ćwiczyła grę na pianinie, kiedy zadzwoniłeś?)
 • The sun was shining brightly when we left for the beach. (Słońce jasno świeciło, gdy wyjechaliśmy na plażę.)

Typowe określenia czasu dla Past Continuous

Te wyrażenia czasowe są powszechnie używane z czasem Past Continuous:

 • while (podczas gdy)
 • when (kiedy)
 • as (gdy, kiedy)
 • all day/night/morning (cały dzień/noc/ranek)
 • at that moment (w tym momencie)
 • the whole time (cały czas)

Nauka Past Continuous

Jeśli chcesz nauczyć się używać Past Continuous, spróbuj następujących metod:

 1. Zapamiętaj budowę Past Continuous
  • Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasu przeszłego czasownika “to be” (was/were) + imiesłowu czynnego (gerundium) głównego czasownika (czasownik+ing).
  • Zdania twierdzące: Podmiot + was/were + czasownik-ing
  • Zdania przeczące: Podmiot + was/were + not + czasownik-ing
  • Pytania: Was/Were + podmiot + czasownik-ing
 2. Naucz się, kiedy używać czasu Past Continuous
  • Do opisywania czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości
  • Do opisywania czynności, którą przerwało inne wydarzenie.
  • Do opisywania dwóch czynności, które działy się jednocześnie w przeszłości
  • Do opisywania atmosfery, tła i kontekstu dla wydarzenia w przeszłości.
 3. Analizuj przykładowe zdania
  • Przyjrzyj się wielu przykładom poprawnego użycia czasu Past Continuous, aby zrozumieć, jak stosować zasady struktury i użycia. Na przykład, czytaj i oglądaj filmy biograficzne znanych ludzi albo książki i filmy historyczne, bo będą opowiadać o przeszłości.
  • Kilka kluczowych przykładów:
   • I was studying when she called. (Uczyłem się, kiedy zadzwoniła.)
   • They were eating dinner at 7 PM last night. (Jedli obiad o 19:00 wczoraj wieczorem.)
   • While I was doing my homework, my sister was watching TV. (Podczas gdy odrabiałem pracę domową, moja siostra oglądała telewizję.)
 4. Ćwicz tworzenie zdań
  • Zmieniaj zdania w czasie teraźniejszym na czas Past Continuous, aby ćwiczyć budowę Past Continuous.
  • Uzupełniaj luki w zdaniach odpowiednimi formami czasu Past Continuous.
  • Pisz własne zdania opisujące, co robiłeś w określonych momentach w przeszłości.

Podsumowanie czasu Past Continuous

Jeśli chcesz opowiadać o wydarzeniach w przeszłości, potrzebujesz znać zastosowania Past Continuous, poznać przykłady i zdania w Past Continuous i opanować zasady jego konstrukcji. Dzięki temu będziesz w stanie opowiadać historie z przyszłości, na przykład twoje ostatnie wakacje, ale także wytłumaczysz co się stało, że spotkanie biznesowe nie zakończyło się podpisaniem umowy czy dlaczego dostawa towaru się opóźniła.

Scroll to Top