Jak tworzyć pytania po angielsku? – Kompleksowy przewodnik

Mężczyzna trzymający niebieski szyld z napisem 'Time for Questions' w trakcie wydarzenia, uśmiechnięty i entuzjastyczny.
Strona główna » Blog » Jak tworzyć pytania po angielsku? – Kompleksowy przewodnik

Formułowanie pytań po angielsku to umiejętność, która ma szereg praktycznych zastosowań. Niezależnie od tego, czy prowadzimy rozmowę biznesową czy podróżujemy, umiejętność zadawania jasnych i precyzyjnych pytań pomaga zdobyć potrzebne informacje, rozwiązywać problemy i nawiązywać kontakty. W kontekście zawodowym pytania pozwalają na efektywne zebranie danych, wyjaśnienie wątpliwości oraz prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. Tymczasem, w kontekście edukacyjnym umiejętne zadawanie pytań wspiera proces uczenia się, a podczas podróży umożliwia porozumiewanie się w obcym kraju i radzenie sobie w nowych sytuacjach. W tym artykule omówimy, jak tworzyć pytania po angielsku, aby skutecznie komunikować się w codziennych i zawodowych sytuacjach.

Wprowadzenie do struktur pytających

W celu poprawnego formułowania pytań, powinno się stosować strukturę SVO, która, gdy dobrze ją zrozumiemy i przećwiczymy pozwoli na swobodną i poprawną gramatycznie komunikację. Niestety, w języku angielskim nie jest ona tak intuicyjna jak w języku polskim, dlatego koniecznie trzeba stosować właściwą kolejność. Wyjaśnijmy zatem, co kryje się za SVO:

SVO (Subject-Verb-Object).

Subject to podmiot, znajdujący się na początku zdania: She runs every morning.

Verb to czasownik (kluczowy element zdania, opisujący czynność, stan lub zdarzenie. She runs every morning.

Object czyli dopełnienie, które odnosi się do podmiotu oraz czasownika, uzupełniając ich znaczenie, sens. She runs every morning.

Pytania po angielsku przykłady

W języku angielskim nie ma odpowiednika polskiego słówka pytającego „czy”. Zamiast niego wykorzystujemy przestawny szyk zdania oraz odpowiednie słowa pomocnicze przypisane do danego czasu gramatycznego (operatory/czasowniki posiłkowe). Spójrzmy jak wygląda ten szyk w zależności od danego czasu gramatycznego, na podstawie jednego czasownika to eat – jeść.

Dwóch mężczyzn prowadzi intensywną konwersację podczas nagrania podcastu, dyskutując pytania.

Simple Present

 • Do they eat breakfast at home?
 • Does she eat breakfast at home?

Present Continuous

 • Are they eating breakfast right now?
 • Is she eating breakfast right now?

Simple Past

 • Did they eat breakfast yesterday?
 • Did she eat breakfast yesterday?

Past Continuous

 • Were they eating breakfast when you called?
 • Was she eating breakfast when you called?

Simple Future

 • Will they eat breakfast tomorrow?
 • Will she eat breakfast tomorrow?

Future Continuous

 • Will they be eating breakfast at 8 AM?
 • Will she be eating breakfast at 8 AM?

Present Perfect

 • Have they eaten breakfast yet?
 • Has she eaten breakfast yet?

Present Perfect Continuous

 • Have they been eating breakfast for long?
 • Has she been eating breakfast for long?

Past Perfect

 • Had they eaten breakfast before they left?
 • Had she eaten breakfast before she left?

Past Perfect Continuous

 • Had they been eating breakfast when I arrived?
 • Had she been eating breakfast when I arrived?

Future Perfect

 • Will they have eaten breakfast by 10 AM?
 • Will she have eaten breakfast by 10 AM?

Future Perfect Continuous

 • Will they have been eating breakfast for an hour by then?
 • Will she have been eating breakfast for an hour by then?

Pytanie w języku angielskim

Pytania z czasownikiem to be stanowią wyjątek. Czasownik to be jest unikalny ze względu na to, że sam w sobie może pełnić funkcję operatora w pytaniach:

 • Are you ready?
 • Was she at the party?
 • Is it raining?

Te pytania są prostsze pod względem struktury, ponieważ nie wymagają czasownika posiłkowego, jak np do, does czy did.

Czym jest operator? Operator to czasownik pomocniczy (posiłkowy), który jest używany do tworzenia pytań, przeczeń oraz różnych form gramatycznych, takich jak strona bierna, czasowniki modalne, i konstrukcje czasowe. Czasowniki posiłkowe są niezbędne do prawidłowego konstruowania zdań w języku angielskim.

Pytania z inwersją w języku angielskim

Inwersja, czyli odwrócenie kolejności podmiotu i czasownika, jest typowa dla wielu struktur pytających w języku angielskim, szczególnie w pytaniach ogólnych oraz gdy pojawiają się czasowniki modalne:

 • Are you going to the store?
 • Can I help you?
 • Can you speak louder?
 • Should I turn off the light?
 • Might they come to the party?
 • Must we always follow the rules?
 • Could you please keep it in mind?

Pytania bez inwersji w języku angielskim

Czy w języku angielskim można zadać pytanie bez inwersji? Oczywiście, że tak. Aby zadać pytania w języku angielskim bez użycia inwersji, można stosować konstrukcje opisowe, takie jak te oparte na if lub whether w kontekście zdania złożonego. Oto przykłady poprawnych konstrukcji bez inwersji:

 • I wonder if she will come today. – zastanawiam się czy ona dzisiaj przyjdzie.
 • I am not sure whether the store is open. – Nie jestem pewien czy sklep jest otwarty.
 • Can you tell me what time it is? – Czy możesz powiedzieć mi która jest godzina?
 • Do you know where she lives? – Czy wiesz gdzie ona mieszka?

Kolejnym sposobem na zadanie pytania bez inwersji są zwroty typu I want to know (i podobne):

 • I want to know what he thinks about the new regulation. – Chcę wiedzieć co on myśli o nowym rozporządzeniu.
 • She would like to find out who won the game. – Chciałaby się dowiedzieć kto wygrał mecz?

Zadać pytanie po angielsku

Oczywiście, jednym z najbardziej popularnych sposobów na zadawanie pytań bez użycia czasowników posiłkowych jest odpowiednia intonacja. Czym ona jest? Intonacja to sposób, w jaki zmienia się wysokość głosu podczas mówienia. Na przykład w pytaniach zamkniętych (tak/nie) zdanie ma wznoszącą się intonację na końcu:

Are you coming?

Intonacja może wyrażać emocje, takie jak zaskoczenie, radość, smutek czy złość.

Przykłady:

Monica really invested all her money? – Monika naprawdę zainwestowała wszystkie pieniądze?

Really? (z zaskoczeniem) vs. Really? (z sarkazmem)

Zmiana wysokości głosu daje ogromne możliwości jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pytania. Nawet gdy mówimy o stosowaniu intonacji w językach nietonalnych; język polski oraz angielski do takich właśnie należą.

Pytania szczegółowe angielski

Pytania szczegółowe (Wh- questions) pozwalają zdobyć bardziej konkretne informacje i zaczynają się od słów pytających takich jak who, what, where, when, why, how. Dzięki nim uzyskujemy naprawdę precyzyjne odpowiedzi. Przykłady:

 • Who will join us for dinner?
 • What did you think of the movie?
 • Where will we meet tomorrow?
 • When can we expect your arrival?
 • Why did you decide to change your job?
 • How do you plan to solve this issue?
 • What kind of books do you prefer?
 • Where did you meet your best friend?
 • How can we solve this problem?

Pytania w angielskim

W języku angielskim występują również pytania rozłączne (question tags), które są niejako mini pytaniem do zdania oznajmującego. Do poprawnego użycia potrzebujemy rzetelnej wiedzy z zakresu czasów gramatycznych, jednak ich stosowanie przynosi wielką satysfakcję w komunikacji, no bo jak inaczej zapytać prawda?, nieprawdaż?, Czyż nie? W języku angielskim właśnie do tego służą question tags. Zwróćmy uwagę na poniższe przykłady

 • You are coming tonight, aren’t you?
 • She can drive, can’t she?
 • It’s raining, isn’t it?
 • Adam agreed on this, didn’t he?

Pytania jezyk angielski – wskazówki dla uczących się

Podczas nauki formułowania pytań w angielskim, istotne jest zrozumienie struktur gramatycznych i ich właściwe zastosowanie. Oto jak nauczymy się tego efektywnie:

 • Regularnie ćwicz formułowanie pytań w różnych czasach i z różnymi czasownikami modalnymi.
 • Słuchaj uważnie, jak inni formułują pytania w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, aby zrozumieć kontekstowe zastosowanie różnych struktur.
 • Próbuj przekształcać stwierdzenia w pytania, aby lepiej zrozumieć struktury pytające w praktyce.

Podsumowanie

Myśląc o płynnej komunikacji w języku angielskim nie sposób osiągnąć tego bez umiejętności zadawania pytań. Owszem, możemy świetnie pracować intonacją, co jest bardzo poprawne, jednak na dłuższą metę niewystarczające. Dlatego zachęcamy, aby ćwiczyć struktury, znać czasowniki posiłkowe, (z)rozumieć działanie question tags, zwracać uwagę na szyk zdania, trenować pytania w różnych czasach z użyciem jednego czasownika do momentu gdy będziemy umieli zapytać dosłownie o wszystko, nawet “czy to jest miłość czy kochanie?”.

Scroll to Top