Angielski a sztuka wystąpień publicznych – przygotowanie do prezentacji

Język angielski wykorzystywany w trakcie wystąpienia publicznego
Strona główna » Blog » Angielski a sztuka wystąpień publicznych – przygotowanie do prezentacji

Wystąpienia publiczne to coś więcej niż umiejętność przekazywania treści. Można śmiało powiedzieć, że jest to sztuka budowania relacji z publicznością. W firmach, które funkcjonują w międzynarodowym kontekście, prezentacje i wystąpienia to chleb powszedni. Zatem jak więc skutecznie przygotować się do prezentacji w języku angielskim?

Kluczowe aspekty występów po angielsku

Pierwszym z aspektów, kluczowych podczas występów, jest jasność przekazu – upewnij się, że Twoje zdania są proste i zrozumiałe. Unikaj skomplikowanego słownictwa, które może być trudne do zrozumienia dla międzynarodowej publiczności.

Na co zwrócić uwagę przemawiając po angielsku?

Przemawiając po angielsku istotne są również płynność mówienia oraz odpowiednie tempo – nie mów zbyt szybko, aby uczestnicy mogli nadążyć za przekazem. Pamiętaj również o odpowiednim akcentowaniu ważnych informacji oraz o używaniu naturalnych pauz, które pozwalają publiczności przyswoić informacje.

Jak dobrze mówić – przykłady

Jest jeden najważniejszy warunek, aby mówić i prezentować dobrze po angielsku – być przygotowanym. Jak to zrobić? Skup się na klarowności przekazu i budowaniu logicznej struktury prezentacji. Zacznij od przedstawienia celu prezentacji, następnie przejdź do omówienia kluczowych punktów, a na koniec podsumuj i odpowiadaj na pytania. Używaj wykresów, diagramów i innych pomocy wizualnych, aby ułatwić zrozumienie prezentowanych danych i tez.

Biznesowa prezentacja po angielsku

Wystąpienia publiczne po angielsku, których świetnymi przykładami są prezentacje, mają konkretną strukturę, która pomaga płynnie odnaleźć się słuchaczom jak również osobie wykonującej prezentację.

Przykłady prezentacji po angielsku

  • Introduction – wprowadzenie:

Good morning/afternoon/evening, everyone. Today, I’m here to talk about… – Dzień dobry/witam wszystkich. Dzisiaj jestem tutaj, aby porozmawiać na temat…

Let’s begin by discussing the main objective of our meeting today. – Zacznijmy od omówienia głównego celu naszego dzisiejszego spotkania.

  • Highlighting key points – podkreślanie kluczowych spraw:

The first key point to consider is… – Pierwszym kluczowym punktem, który należy rozważyć, jest…

Another essential aspect to note is… – Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest…

  • Transitioning between topics – przechodzenie między tematami:

Having covered X, let’s now turn our attention to Y. – Po omówieniu X, przejdźmy teraz do Y.

Moving on to the next point… – Przechodząc do następnego punktu…

  • Presenting data – prezentowanie danych:

According to the data we’ve gathered… – Według zebranych przez nas danych…

As demonstrated in the graph/chart… – Jak pokazano na wykresie/diagramie…

  • Engaging the audience – angażowanie publiczności:

I’d like to pose a question to the audience… – Chciałbym zadać pytanie publiczności…

Let’s consider an example to illustrate this point. – Rozważmy przykład, który zilustruje ten punkt.

  • Dealing with questions – radzenie sobie z pytaniami:

That’s a great question. Let me address that… – To świetne pytanie. Pozwól, że na nie odpowiem…

To answer your question... – Odpowiadając na twoje pytanie…

  • Concluding the presentation – podsumowanie

To sum up, the main takeaways from today’s presentation are… – Podsumowując, główne wnioski z dzisiejszej prezentacji to…

In conclusion, we’ve explored several key aspects of… – Podsumowując, zbadaliśmy kilka kluczowych aspektów…

  • Inviting further discussion – zaproszenie do dyskusji:

I’m open to any questions you may have. – Jestem otwarty na wszelkie pytania, które możecie mieć.

Let’s discuss this further during the Q&A session. – Omówmy to w szczegółach podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Przydatne zwroty w publicznych wystąpieniach

Żadne wystąpienie publiczne w języku angielskim nie będzie sukcesem jeżeli prelegent nie będzie stosował klarownych i sprawdzonych wyrażeń. Mogą być to na przykład:

Thank you for your attention – Dziękuję za uwagę

Does anyone have any questions? – Czy ktoś ma jakieś pytania?

Let me elaborate on that – Pozwólcie, że rozwinę ten temat.

This leads us to the next point – To prowadzi nas do następnego punktu

To give you an example – Posłużę się przykładem

In conclusion – Podsumowując

Mistrzostwo w angielskim: doskonalenie umiejętności

Osiągnięcie płynności i skuteczności w publicznych wystąpieniach po angielsku wymaga czasu i praktyki. Regularne uczestnictwo w kursach językowych, grupach dyskusyjnych czy nawet karaoke po angielsku znakomicie rozwija umiejętności komunikacyjne. Nie zapomnij też o korzystaniu z nowoczesnej technologii, takiej jak aplikacje do nauki języków czy narzędzia do symulacji wystąpień publicznych.

Jak skutecznie nauczyć się mówić językiem biznesu?

Mówienie językiem biznesu wymaga nie tylko znajomości słownictwa branżowego, ale także umiejętności przekładania złożonych koncepcji na język prosty i zrozumiały dla każdego. Warto zainwestować swój czas i energię w platformę e-learningową znajdującą się na dollarenglish.pl – to nauka mówienia po angielsku w kontekście Business English na poziomie B1, która w świetny sposób pomaga poszerzyć wiedzę właśnie w zakresie angielskiego biznesowego.

Podsumowanie

Rzetelne przygotowanie się do prezentacji jest kwestią kluczową. Zarówno od strony technicznej (wizualnej) jak również językowej samej prezentacji, po jej dobre wykonanie. Struktura powinna być czytelna, język płynny i zrozumiały. Tymczasem, przyswojenie terminologii związanej ze sprzedażą i biznesem doda nam pewności siebie i sprawi, że wystąpienie będzie sukcesem.

Scroll to Top