Angielski a praca zdalna – komunikacja i umiejętności wirtualnej pracy

Kobieta prowadzi rozmowę po angielsku podczas pracy zdalnej

Zrozumienie i biegłość w języku angielskim otwiera przed pracownikami zdalnymi drzwi do nieograniczonych możliwości zawodowych, umożliwiając płynną komunikację w różnorodnych środowiskach międzynarodowych. Taki stan rzeczy już jest z nami od kilku lat i nikogo już nie dziwi obecność współpracowników z różnych części świata. Praktycznie w każdej branży online możemy zaobserwować pracowników, którzy wspierają firmy w przeróżnych czynnościach od marketingu, aż po obsługę klienta. Język angielski w pracy zdalnej pełni rolę mostu, który łączy zespoły rozsiane po całym świecie, ułatwiając współpracę i wymianę pomysłów.

Angielski w firmach

Posługiwanie się angielskim w kontekście zawodowym wykracza poza znajomość terminologii specjalistycznej; to również zdolność do skutecznej komunikacji w środowisku wirtualnym. Praca online w języku angielskim wymaga od pracowników zdalnych nie tylko zrozumienia słownictwa związanego z ich specjalizacją, ale również umiejętności prowadzenia rozmów, negocjacji czy prezentacji. Angielski dla pracowników staje się kluczowym narzędziem, które pozwala na budowanie relacji z klientami i współpracownikami z całego świata, a także na zarządzanie projektami i zadaniami w sposób jasny oraz zrozumiały dla wszystkich stron. Najbardziej rozpowszechnioną branżą, która korzysta z języka angielskiego wydaje się być świat technologii, więc to on posłuży nam jako przykład w dalszej części artykułu.

Angielski w IT

Dla profesjonalistów z branży IT, znajomość angielskiego jest wręcz niezbędna, ponieważ większość oprogramowania, dokumentacji technicznej czy grup dyskusyjnych funkcjonuje właśnie w tym języku. Dzięki angielskiemu, pracownicy IT mogą nie tylko efektywnie korzystać z dostępnych zasobów, ale również uczestniczyć w globalnej współpracy nad projektami, co znacząco wpływa na ich rozwój zawodowy oraz możliwości kariery.

Słownictwo angielskie przydatne w pracy

Niezależnie czy pracujemy stacjonarnie czy online, warto znać słownictwo związane z pracą. Oto kilka przykładów:

 • Meeting – Spotkanie
 • Deadline – Termin
 • Presentation – Prezentacja
 • Report – Sprawozdanie, raport
 • Contract – Umowa
 • Employee – Pracownik
 • Employer – Pracodawca
 • Project – Projekt
 • Task – Zadanie
 • Efficiency – Wydajność

Popularne angielskie zwroty w pracy

Znając już wstępne słownictwo możemy sięgnąć dalej i przejść przez najpopularniejsze zdania, które mogą się przydać w sferze zawodowej. W codziennej pracy online, gdzie mamy do czynienia z językiem angielskim często wykorzystujemy zwroty, które się powtarzają praktycznie w każdym przypadku. Zobaczmy więc najbardziej powszechne, praktyczne zwroty w biurze – Practical office expressions:

 • Can we schedule a meeting? – Czy możemy ustalić spotkanie?
 • What is the deadline for this task? – Jaki jest ostateczny termin na to zadanie?
 • Can you send me the report? – Czy możesz przesłać mi raport?
 • I need your feedback on this contract. – Potrzebuję twojej opinii na temat tej umowy.
 • Can you update the task list? – Czy możesz zaktualizować listę zadań?
 • What are the objectives of this project? – Jakie są cele tego projektu?
 • Is this figure accurate? – Czy ta liczba jest dokładna?
 • When can we expect the results? – Kiedy możemy spodziewać się wyników?
 • Can we discuss this in more detail? – Czy możemy omówić to w większym szczególe?

Praca online a język angielski

W kontekście pracy zdalnej, angielski w firmie pełni funkcję lingua franca, ułatwiając poruszanie się w międzynarodowym środowisku pracy. Znajomość angielskiego biurowego jest niezbędna do efektywnego uczestnictwa w spotkaniach online, wymianie e-maili oraz tworzeniu dokumentów. Słownictwo angielskie związane z pracą, takie jak terminy określające procesy biznesowe czy narzędzia do zarządzania projektami, to podstawa płynnej i efektywnej komunikacji wśród zespołów zdalnych.

Angielski zawodowy

Umiejętność pracy zdalnej w języku angielskim nie kończy się na znajomości słów i fraz; wymaga również rozwinięcia kompetencji miękkich, takich jak komunikacja międzykulturowa, zdolność do pracy w zespole oraz samodzielność. W środowisku pracy online, gdzie kontakt bezpośredni jest ograniczony, umiejętności te pomagają w budowaniu zaufania i efektywnej współpracy. Zaufanie i efektywność to przecież filary udanego biznesu.

Angielski dla pracowników

Zajęcia zdalne intensyfikują rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu, niezbędne do efektywnego śledzenia wykładów i dyskusji w języku obcym. Uczestnicy są również zachęcani do rozwijania specjalistycznego słownictwa związanego z technologią i komunikacją online przez częste korzystanie z platform i narzędzi cyfrowych. Nauka w tym systemie buduje kompetencje językowe i przygotowuje do efektywnego wykorzystania języka zarówno w życiu zawodowym jak i codziennym.

Przykład dialogu biurowego po angielsku

Na zakończenie wpisu przejdziemy przez konwersację, którą zna prawdopodobnie każdy, kto pracuje w języku angielskim – zwłaszcza w IT. Oto przykładowy dialog, który często ma miejsce w kontekście pracy w biurze, zarówno stacjonarnie jak online.

A: Hi, Marek. Can we schedule a meeting for tomorrow? We need to discuss the details of the upcoming presentation.

M: Of course, Ania. What is the deadline for our project?

A: The deadline is in two weeks, but we need to prepare the report and review the contract with the client earlier.

M: I understand. Do you already have any tasks that we need to complete?

A: Yes, we need to update the task list and check our team’s efficiency. I also need your feedback on the new project strategy.

M: Alright, we’ll discuss all this at the meeting. Do you have any data that I can review beforehand?

A: Yes, I will send you all the necessary information before the meeting. Please check if the figures in the report are accurate.

M: I’ll look into it. When can we expect the results of our last campaign?

A: The analysis is almost ready. We should have the results by the end of the week.

M: Great. Can we also discuss the potential risks for the project?

A: Yes, I’ll add it to the agenda. We’ll discuss it in more detail at the meeting. Thanks for your help.

M: No problem. See you tomorrow.

Wersja polska:

A: Cześć, Marek. Czy możemy ustalić spotkanie na jutro? Musimy omówić szczegóły nadchodzącej prezentacji.

M: Oczywiście, Ania. Jaki jest ostateczny termin dla naszego projektu?

A: Deadline jest za dwa tygodnie, ale musimy wcześniej przygotować raport i przejrzeć umowę z klientem.

M: Rozumiem. Czy masz już jakieś zadania, które musimy wykonać?

A: Tak, potrzebujemy zaktualizować listę zadań i sprawdzić wydajność naszego zespołu. Potrzebuję też twojej opinii na temat nowej strategii projektu.

M: Dobrze, omówimy to wszystko na spotkaniu. Czy masz już jakieś dane, które mogę przejrzeć?

A: Tak, wyślę ci wszystkie potrzebne informacje przed spotkaniem. Sprawdź proszę, czy liczby w raporcie są dokładne.

M: Zajrzę do tego. Kiedy możemy spodziewać się wyników naszej ostatniej kampanii?

A: Analiza jest prawie gotowa. Powinniśmy mieć wyniki do końca tygodnia.

M: Świetnie. Czy możemy też omówić potencjalne ryzyka dla projektu?

A: Tak, dodam to do agendy. Omówimy to w większym szczególe na spotkaniu. Dzięki za pomoc

M: Nie ma sprawy. Do zobaczenia jutro.

Podsumowanie artykułu

Chcąc sięgnąć po międzynarodowe współprace i rozwijać się na tym rynku bez wątpienia język angielski jest koniecznością. Nie wystarczy jednak znać go na poziomie dogadania się podczas wakacji, gdzie wiele błędów jest wybaczane i obracane w żart. Biznesowy angielski to zupełnie inna działka, w której rozmawiamy o konkretach w sposób, który ma być dla wszystkich zrozumiały. Wszelkie nieporozumienia, niedopowiedzenia i błędy komunikacyjne mogą zaważyć czy nasze stanowisko będzie potrzebne, lub czy my jesteśmy potrzebni na danym stanowisku.

Praktykowanie języka angielskiego w sposób świadomy i w kontrolowanych warunkach jest doskonałą opcją, by w realnych sytuacjach poradzić sobie z tremą i stresem, który dodatkowo jest potęgowany gdy nie czujemy się zbyt pewnie w tej materii. Prawidłowa komunikacja jest bazą do tego, by nasza praca zdalna była efektywna i przynosiła wymierne korzyści zarówno dla firmy, w której pracujemy, jak i dla pracownika, który w niej pracuje.

Scroll to Top