Angielski a kariera zawodowa – jakie branże wymagają języka angielskiego?

Biznesmen trzymający znak z zapytaniem, czy mówisz po angielsku
Strona główna » Blog » Angielski a kariera zawodowa – jakie branże wymagają języka angielskiego?

Każda kariera wymaga planu i przygotowania. Rzadko kiedy można liczyć na przypadek. Szczęście, zatem, sprzyja tym, którzy konsekwentnie pracują na swój sukces. Oczywiście, aby osiągnąć sukces potrzebujemy czasu i narzędzi, szczególnie dzięki narzędziom będziemy mogli skalować nasz biznes. Dzisiaj, można śmiało powiedzieć, że jednym z najbardziej praktycznych narzędzi w karierze zawodowej jest język obcy. Angielski w pracy staje się kluczowym narzędziem komunikacji w tak wielu branżach, a na pewno tych, które działają na skalę międzynarodową lub są silnie związane z technologią oraz nauką.

Wykorzystanie angielskiego w biznesie

Można zastanowić się przez chwilę czy jest coś, co sprawi, że nasz biznes nabierze zupełnie innej skali. Owszem. To wyjście poza rynek lokalny. W tym pomoże nam właśnie język obcy. Angielski w biznesie służy nie tylko jako narzędzie komunikacji międzynarodowej, ale także jako fundament budowania zaufania i profesjonalizmu w oczach globalnych partnerów i klientów. Język ten umożliwia dostęp do najnowszych badań, trendów rynkowych i innowacyjnych rozwiązań, wspierając tym samym dynamiczny rozwój firmy w kontekście współpracy międzynarodowej. Korzyści mogą okazać się bezcenne.

Kluczowe umiejętności w pracy po angielsku

W pracy po angielsku niezbędna jest nie tylko płynność w mówieniu, ale również umiejętność efektywnego słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz precyzyjnego i przemyślanego pisania. Te kompetencje językowe wspierają skuteczną komunikację, negocjacje oraz prezentacje, które są nieodzowne w wielu sektorach zawodowych.

W jakich branżach jest wykorzystywany język angielski?

Język obcy to narzędzie, które możemy wykorzystać w celach biznesowych niemalże w każdej branży. Język jest elastyczny i trzeba go po prostu dostosować ściśle do naszych potrzeb. Gdybyśmy jednak mieli wskazać branże, w których dominuje język angielski i gdzie jest on kluczowy, to wskażemy na następujące branże: IT (Information & Technology), obsługa klienta, sprzedaż, marketing.

Branża IT a język angielski

W IT angielski jest fundamentem – od dokumentacji technicznej, przez komunikację w zespołach rozproszonych, po wsparcie techniczne i marketing produktów. Biegłość w angielskim otwiera przed specjalistami IT drzwi do międzynarodowych projektów i innowacyjnych technologii. Bez angielskiego ani rusz w następujących dziedzinach:

 • Application development – rozwój aplikacji
 • Cloud computing – przetwarzanie w chmurze
 • Artificial intelligence (AI) – sztuczna inteligencja
 • Cybersecurity – cyberbezpieczeństwo
 • Data analysis – analiza danych
 • User experience (UX) – doświadczenie użytkownika
 • Software as a service (SaaS) – oprogramowanie jako usługa
 • Agile methodology – metodyka zwinna
 • Virtual reality (VR) – wirtualna rzeczywistość

Obsługa klienta a język angielski

Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę jak istotna jest obsługa klienta. Często, to właśnie świetna obsługa przynosi nam nowych klientów – dzięki rekomendacjom. Obsługa klienta w języku angielskim buduje pozytywny wizerunek firmy na międzynarodowym rynku. Poniżej znajdziesz przydatne wyrażenia:

 • Customer service – obsługa klienta
 • Support ticket – zgłoszenie wsparcia
 • Customer satisfaction – zadowolenie klienta
 • Live chat support – wsparcie przez czat na żywo
 • Feedback – opinia/informacja zwrotna
 • Return policy – polityka zwrotów
 • Loyalty program – program lojalnościowy
 • Complaint resolution – rozwiązywanie reklamacji
 • Service level agreement (SLA) – umowa dotycząca poziomu usług
 • After-sales service – obsługa posprzedażowa

Sprzedaż a język angielski

Dla specjalistów ds. sprzedaży znajomość angielskiego to klucz do rozwijania międzynarodowych relacji biznesowych, negocjacji i prezentacji oferty zagranicznym klientom. Język ten jest niezbędny do efektywnej komunikacji we wszelkich transakcjach międzynarodowych. Poniżej znajdziesz przydatne wyrażenia:

 • Sales forecast – prognoza sprzedaży
 • Lead generation – generowanie leadów
 • Conversion rate – wskaźnik konwersji
 • Upselling – sprzedaż uzupełniająca
 • Cross-selling – sprzedaż krzyżowa
 • Sales funnel – lejek sprzedaży
 • Closing a deal – zawarcie umowy
 • Discount offer – oferta zniżkowa
 • Customer retention – utrzymanie klienta
 • Sales quota – limit sprzedaży

Marketing a język angielski

Angielski w marketingu umożliwia realizację globalnych kampanii, analizę międzynarodowych trendów rynkowych i skuteczne docieranie do klientów na całym świecie. Jest to język kreatywności i innowacji w komunikacji marki. Poniżej znajdziesz przydatne wyrażenia:

 • Content marketing – marketing treści
 • Search Engine Optimisation (SEO) – optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
 • Target audience – grupa docelowa
 • Social media engagement – zaangażowanie na mediach społecznościowych
 • Brand awareness – świadomość marki
 • Pay-per-click (PPC) advertising – reklama płatna za kliknięcie
 • Influencer marketing – marketing wpływu
 • Market segmentation – segmentacja rynku
 • Customer journey – podróż klienta

Rozmowa o pracę w języku angielskim

Pierwszym krokiem do rozmowy o pracę jest przygotowanie profesjonalnego CV w języku angielskim, co jest weryfikacją kompetencji językowych kandydata. Sprawdź na dollarenglish.pl jak przygotować ten kluczowy dokument. CV w języku angielskim.

Spotkanie o Pracę po Angielsku

Spotkanie o prace po angielsku jest mniej formalne niż rozmowa kwalifikacyjna i często koncentruje się na ustaleniach dotyczących współpracy, a nie tylko na weryfikacji kompetencji. Inaczej, jest to tzw. screening. To okazja do zaprezentowania swoich umiejętności komunikacyjnych i zrozumienia oczekiwań przyszłego pracodawcy. Sprawdź angielski na rozmowe o prace.

Nauka angielskiego do pracy online

Rozwój zawodowy w wielu branżach wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności językowych. Nauka angielskiego online oferuje elastyczność i dostęp do zasobów edukacyjnych, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb zawodowych i branżowych.

Na czym się skupić chcąc rozwinąć karierę zawodową?

Rozwijając karierę zawodową, warto skupić się na nauce specjalistycznego słownictwa branżowego, praktykowaniu płynnej i efektywnej komunikacji oraz zrozumieniu kulturowych niuansów, które bez wątpienia wpływają na biznesowe relacje. Szczególnie te międzynarodowe.

Skuteczna komunikacja zawodowa w angielskim – podsumowanie

Znajomość języka angielskiego jest wręcz nieodzowna w rozwoju międzynarodowej kariery zawodowej. Umożliwia skuteczną komunikację, rozszerza horyzonty zawodowe i otwiera drzwi do globalnych możliwości. Inwestycja w naukę angielskiego to inwestycja w swoją przyszłość zawodową, umożliwiająca stawanie się konkurencyjnym na światowym rynku pracy.

Scroll to Top